Usługi

Service

ZDALNA DIAGNOSTYKA
OMCG oferuje zdalną diagnostykę on-line działającą poprzez szybkie łącze internetowe. Każda maszyna wyposażona w PC oferuje tę funkcję. Komputer można skonfigurować za pomocą sieci Ethernet do połączenia przewodowego z siecią lub za pomocą karty bezprzewodowej do połączenia z bezprzewodowym systemem internetowym.
Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, po prostu aktywuj połączenie i powiadom pracowników o zaistniałej sytuacji. Korzystając ze standardowego oprogramowania komercyjnego, nasi technicy mogą mieć dostęp do komputera PC i dzięki szybkiemu połączeniu mogą zidentyfikować problem w czasie rzeczywistym i znaleźć rozwiązania, unikając opóźnień spowodowanych wysłaniem technika do Twojej siedziby.

 

WSPARCIE TECHNICZNE NA MIEJSCU
Kiedy obsługa na miejscu jest konieczna, nasz zespół wykwalifikowanych operatorów jest gotowy na szybkie i zdecydowane interwencje.
Oferujemy również możliwość zaplanowania zapobiegawczej planowanej konserwacji Państwa maszyn w celu sprawdzenia prawidłowego stanu pracy i konserwacji. Po zakończeniu prac nasi technicy przygotują kompletny raport, aby określić aktualny stan maszyny i zasugerować zalecenia dotyczące ulepszeń lub napraw. Zapewnia to długowieczność maszyny i optymalną długoterminową wydajność.

Contact us

Contact us to know the technical and commercial staff closest to you.

* Required fields